۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه

خاوران ٬ نبش قبر به همین سادگی نویسنده : فاطمه سرحدی زاده

خاوران، نبش قبر به همین سادگی، مثل آب خوردن!
فاطمه سرحدی زاده
از سال ۱۳۵۹ ـ ۱۳۶۰ که اعدام های بی وقفه جمهوری اسلامی شکل سیستماتیک به خود گرفتند برای تفکیک باخداها و بی خداها لازم دیدند گورستانی را به بی خداها اختصاص دهند! بعداً بخشی از آن را به بهائی های لامذهب دادند، مادران اعدام شدگان سال ۱۳۶۰ عده زیادی بودند که با قرارهای خودجوش جمعه ها صبح گرد هم می آمدند و هر روز بر تعدادشان افزوده می شد، خواهر من هم از جمله این مادران بود، دخترش منیژه معنوی پرست اول آبان سال ۱۳۶۰ اعدام شد، در این گردهمائی های جمعه صبح من همیشه همراه خواهرم بودم، این تجمع خودجوش و پرشمار کم کم شکل نیمه تشکیلاتی به خود گرفت و چون در منطقه ای به نام خاوران قرار داشت نام خاوران مناسبترین اسمی بود که به طور خود به خودی دهان به دهان چرخید و بدین سان بود که گورستان عظیمی به نام خاوران شهرتی جهانی یافت!

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

صادق افروز:از قیام زندانیان در ایران باید دفاع کنیم


شیرزن شجاع خوزستانی ، سپیده قلیان در یادداشت هایی که از مشاهدات خود یر شکنجه و آزار زندانیان زندان سپیدار نوشته بود برگ هایی کوچک از شناعت و پلیدی بازجویان و شکنجه گران این زندان را عیان ساخته بود .سپیده در قسمتی از این یادداشت ها می گوید :
«باهم احوال‌پرسی کردیم و زخم‌های تنمان را نشان یکدیگر دادیم، از نگرانی‌هایمان گفتیم و اخر سر زهرا گفت: تو همانی نیستی که دو شب پیش در اتاق بغلی بازجویی میشدی؟ میگفتند کمیسیون (کمونیست) هستی و بهت حمله می‌کردند، گفتم بله زهرا جان، توام همانی هستی که می‌گفتند بگو داعشی‌ام؟
رژیم جمهوری اسلامی از طریق صدا و سیمای انحصاری خود سعی می کند با به خدمت گرفتن دلقک-مزدورهایی مثل مهران مدیری  بر این باور دامن بزند که زندانیانی که از آنها به عنوان عادی نام می برند ، موجودات خطرناکی هستند که بهتر است در زندان ها بمانند . حتی در این موقعیت وحشتناک یورش ویروس کرونا به جان مردم و بستر بسیار مناسب زندان ها ، صلاح نیست تا آنها را بطور موقت هم که شده آزاد سازند .وارد این موضوع نمی شوم که که هیچ چیز «عادی » در نامیدن این انسانها -که خود قربانیان سیستم رانت خوار پرور ، دزد پرور ، چاپلوس و ریاکار پرور جمهوری اسلامی هستند – وجود ندارد .این انسان ها غیرعادی شده اند چون سیستم آن ها را به شکل غیر عادی بازتولید کرده است .برای این زندانیان چاره ای نمانده که از دو راه یکی را در زندان ها انتخاب کنند .یا شاهد کشتار تدریجی خود و هم بندانشان باشند با فرار کنند .زندانیان در ایران زیر سرنیزه جمهوری اسلامی ، راه دوم را انتخاب کرده اند .و پاسخ جمهوری اسلامی مثل همیشه گشودن آتش تیربار و مسلسل بر بدن های زندانیان .

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه

دو انقلاب نویسنده پری اندرسون مترجم : رضا جاسکی

دو انقلاب

مقاله طولانی «دو انقلاب»، اثر پری اندرسون، مقایسه سیستماتیک انقلابهای روسیه و چین استاندرسون، در این مقاله جالب، به بررسی ریشه‌ها، روندها، اشتباهات و فجابع تاریخی، علل شکست و پیروزیهای این دو انقلاب میپردازددر اینجا، اندرسون سعی دارد که به این سؤال کلیدی، چرا اصلاحات گارباچف به شکست انجامید، اما دنگ و رهبری حزب کمونیست چین راه دیگری را انتخاب کرد، پاسخ دهددر نهایت، اندرسون، به بررسی کوتاه وضع امروز چین میپردازداین مقاله در نشریه نیو لفت ریویو، شماره ۶۱ چاپ شده است.

پری اندرسون

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

گروه پیشتاز جزنی نویسنده : محمود طوقی

پوینده باد
آن دست
که تفنگ روی کتاب نهاد

زمینه های عینی و ذهنی مبارزه قهر آمیز
این حق مسلم هر ملتی است که اگر در برابر حکومتی جابر و ستمگر قرار می گیرد برای احقاق حقوق خود دست به سلاح برد . این حق در نوشته های متفکرین عصر رنسانس و اعلامیه حقوق بشر نیز آمده است .
اما باید دید که چه زمینه های عینی و ذهنی فراهم شد تا پیشاهنگان سیاسی در ایران دست به سلاح

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

April 1917: How Lenin Rearmed Paul D'Amato

April 1917: How Lenin Rearmed

The intersection of theory and practice in the Russian Revolution
“Now one has to engage in excavations, as it were, in order to bring undistorted Marxism to the knowledge of the mass of the people.”
–Vladimir Lenin, State and Revolution
When Bolshevik Party leader Lenin returned from exile to Petrograd on April 3, 1917—scarcely more than a month after the February revolution that overthrew Russia’s autocracy—he delivered a speech to a gathering at Bolshevik headquarters, where, according to an eyewitness, N. N. Sukhanov, he declared: “We don’t need a parliamentary republic, we don’t need bourgeois democracy. We don’t need any government except the Soviet of workers’, soldiers’, and farm-laborers’ deputies!”1

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

The Tallest Man in Ramallah By Michael Chabon


The Tallest Man in Ramallah
MICHAEL CHABON ROAMS THE WEST BANK WITH SAM BAHOUR
  •  
I.
The tallest man in Ramallah offered to give us a tour of his cage. We would not even have to leave our table at Rukab’s Ice Cream, on Rukab Street; all he needed to do was reach into his pocket.
At nearly two meters—six foot four—Sam Bahour might well have been the tallest man in the whole West Bank, but his cage was constructed so ingeniously that it could fit into a leather billfold.
“Now, what do I mean, ‘my cage’?” He spoke with emphatic patience, like a remedial math

۱۳۹۶ فروردین ۱۹, شنبه

U.S. missiles won't liberate the Syrian people By : socialist worker editorial

U.S. missiles won't liberate the Syrian people

Anyone who cares about justice and peace needs to mobilize against the U.S. government's new escalation of the bloodshed and repression in the Middle East.
A Tomahawk Cruise missile launched from a U.S. Navy ship
THE TRUMP administration's April 7 missile strike targeting the Shayrat Syrian Arab Air Force base in Syria is a frightening escalation of a six-year-old conflict that has already had catastrophic consequences for the Syrian people.